ให้การต้อนรับ Professor Peter Lutes พร้อมอาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Kagawa Universityภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Professor Peter Lutes พร้อมอาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Kagawa University