ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Mandalay และ Nong Lam Universityภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Mandalay และ Nong Lam University