คณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม คณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร