กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (Thailand Food Innovation Regional Boot Camps 2018)ภาพกิจกรรม กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (Thailand Food Innovation Regional Boot Camps 2018)