ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยในในงาน Thailand STEM Festival 2018ภาพกิจกรรม ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยในในงาน Thailand STEM Festival 2018