พิธีปิดโครงการ Student Mobility: 2018 Yamagata University Short Stay Program in CMUภาพกิจกรรม พิธีปิดโครงการ Student Mobility: 2018 Yamagata University Short Stay Program in CMU