นักศึกษาโครงการ Yamagata Short Stay Program 2018 เยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ภาพกิจกรรม นักศึกษาโครงการ Yamagata Short Stay Program 2018 เยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่