คณบดีเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Korea Food Research Institute (KFRI) สาธารณรัฐเกาหลีภาพกิจกรรม คณบดีเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Korea Food Research Institute (KFRI) สาธารณรัฐเกาหลี