กิจกรรมนักศึกษาจาก UniSZA ประเทศมาเลเซีย ระหว่างร่วมโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University”ภาพกิจกรรม กิจกรรมนักศึกษาจาก UniSZA ประเทศมาเลเซีย ระหว่างร่วมโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University”