ครบรอบ 42 ปี พยาบาล มช.ภาพกิจกรรม ครบรอบ 42 ปี พยาบาล มช.