ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์