คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะต่างๆ เพื่อไปเยือน Huazhong Agricultural University (HZAU)ภาพกิจกรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะต่างๆ เพื่อไปเยือน Huazhong Agricultural University (HZAU)