กิจกรรม Pre – College คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม กิจกรรม Pre – College คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗