รับน้องจิตอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม รับน้องจิตอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗