คณบดีร่วมพิธีเปิดงานประชุมประจำปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ และรับโล่ขอบคุณภาพกิจกรรม คณบดีร่วมพิธีเปิดงานประชุมประจำปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ และรับโล่ขอบคุณ