งาน Food Innovation Contest 2019, North Regionภาพกิจกรรม งาน Food Innovation Contest 2019, North Region