ทำบุญสโมสร ต๋ามฮีตตวยฮอยแวดฮั้ว อก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม ทำบุญสโมสร ต๋ามฮีตตวยฮอยแวดฮั้ว อก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗