พบปะผู้บริหารพร้อมเยี่ยมชมบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป ณ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ภาพกิจกรรม พบปะผู้บริหารพร้อมเยี่ยมชมบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป ณ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์