พบปะผู้บริหารพร้อมเยี่ยมชม บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)ภาพกิจกรรม พบปะผู้บริหารพร้อมเยี่ยมชม บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)