การประชุมกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562ภาพกิจกรรม การประชุมกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562