นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติภาพกิจกรรม นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ