อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญเงินการนำเสนอผลงานวิจัยภาพกิจกรรม อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญเงินการนำเสนอผลงานวิจัย