ยินดีต้อนรับว่าที่ลูกช้างสีทองเชือกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัว CANNER อก.มช.ภาพกิจกรรม ยินดีต้อนรับว่าที่ลูกช้างสีทองเชือกใหม่ เข้ามาเป็นครอบครัว CANNER อก.มช.