พิธีมอบทุนการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายคณะอุตสาหกรรมเกษตร