สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมรดน้ำดำหัวคณบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยปี 2562ภาพกิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมรดน้ำดำหัวคณบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยปี 2562