พิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม พิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่