ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน Deakin University, Australiaภาพกิจกรรม ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน Deakin University, Australia