พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้