พิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้าน กาดพืชผักดี มช. CMU Fresh & Green Market Open House.”ภาพกิจกรรม พิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้าน กาดพืชผักดี มช. CMU Fresh & Green Market Open House.”