คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24ภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24