เข้าร่วมพิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา”ภาพกิจกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา”