นำเสนอโครงการสารสกัดลำไย แด่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภาพกิจกรรม นำเสนอโครงการสารสกัดลำไย แด่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม