คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ NTFV Award 2014 สำหรับสถาบันและหน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ NTFV Award 2014 สำหรับสถาบันและหน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม