พิธีทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร และงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร และงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่