อาจารย์ อก.มช. คว้ารางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก."ภาพกิจกรรม อาจารย์ อก.มช. คว้ารางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก."