นักศึกษาระดับปริญญาเอก อก. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นภาพกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาเอก อก. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น