ร่วมแสดงผลงาน ในงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial Universityภาพกิจกรรม ร่วมแสดงผลงาน ในงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University