ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก College of Life Sciences and Biotechnology, Korea Universityภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก College of Life Sciences and Biotechnology, Korea University