ถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556ภาพกิจกรรม ถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556