ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงาน “วิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน"ภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงาน “วิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน"