ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Nong Lam University, Vietnam โครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship program 2015"ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Nong Lam University, Vietnam โครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship program 2015"