ให้การต้อนรับอาคันตุกะAssoc. Prof. Peter Lutes, Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japanภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับอาคันตุกะAssoc. Prof. Peter Lutes, Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan