โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนา เรื่องไส้อั่วลดไขมันภาพกิจกรรม โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนา เรื่องไส้อั่วลดไขมัน