มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2556ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2556