ให้การต้อนรับ Professor Shinji TAKENAKA From Kobe University และ Associate Professor Dr. Masanori Watanabe From Yamagata University, Japanภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Professor Shinji TAKENAKA From Kobe University และ Associate Professor Dr. Masanori Watanabe From Yamagata University, Japan