ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จังหวัด Hokkaido ประเทศญี่ปุ่นภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จังหวัด Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น