งานแสดงมุฑิตาจิตและเลี้ยงอำลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม งานแสดงมุฑิตาจิตและเลี้ยงอำลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร