พิธีปิดโครงการ Student Mobility : Work – Learn Internship at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 2015ภาพกิจกรรม พิธีปิดโครงการ Student Mobility : Work – Learn Internship at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 2015