นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2558 ในวันอาหารโลกภาพกิจกรรม นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2558 ในวันอาหารโลก