พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๕๘